Amper allochtonen in Vlaamse rusthuizen

In de Vlaamse rusthuizen verblijft nog niet één procent allochtonen. Dat blijkt uit een enquête die bij de Vlaamse rusthuizen werd gehouden door Vlaams parlementslid Vera jans (CD&V).

drombouts

“Officiële cijfers over hoeveel allochtonen er in rusthuizen verblijven zijn er niet”, zegt Jans in Gazet van Antwerpen. Dus heeft ze die cijfers zelf opgevraagd. In Vlaanderen zijn er ongeveer 700 rusthuizen, daarvan vulden er 133 de enquête in.

“Ik heb gewoon gevraagd naar mensen van vreemde afkomst, dus niet naar nationaliteit. In amper 19 van de 133 rusthuizen hebben ze allochtonen in huis, dat zijn gemiddeld 2 à 10 allochtonen per rusthuis. In die groep vinden we vooral mensen van Italiaanse, Poolse, Spaanse of Duitse afkomst. Turkse of Marokkaanse bewoners hebben ze nauwelijks. Nochtans wordt onze samenleving alsmaar kleurrijker.”

Verhoudingsgewijs zitten er in Antwerpen meer allochtonen in rusthuizen dan in de rest van Vlaanderen, buiten Limburg. “35 procent van de allochtone ouderen verblijft in een Limburgs rusthuis, daarna volgen Antwerpen (30 procent), Vlaams-Brabant (20) en West- Vlaanderen (10).”

Vera Jans heeft ook gevraagd naar de afkomst van het personeel. “Gemiddeld is 8 procent allochtoon.

Antwerpen

Antwerpse rusthuizen hebben verhoudingsgewijs het meeste allochtonen in dienst, dan volgen Vlaams- Brabant en Limburg. We hebben ook naar de nationaliteiten van de medewerkers gevraagd. In het totaal waren dat er 74. De meesten zijn Marokkaan (16 procent), Turk (6), Nederlander (6) en Pool (5).”

“20 procent van de rusthuizen heeft geen enkele allochtone werknemer in dienst. Dat is vooral in West- en Oost-Vlaanderen het geval. Uit de enquête blijkt ook dat de woonzorgcentra die allochtone bewoners hebben, ook meer allochtone medewerkers tellen”, vertelt Jans.

“Veel rusthuizen doen ook extra inspanningen om allochtonen in dienst te nemen. Maar de verhouding tussen het aantal allochtonen dat bijvoorbeeld voor verzorgende studeert en dat je een rusthuis aan het werk vindt, klopt niet.”

Volgens Vera Jans hebben hebben veel allochtonen nog schrik van een rusthuis. “Ik hoor toch van mensen uit de sector dat er daar nog een taboe rondhangt. Dat merken we ook aan de wachtlijsten: ze staan er niet op. Maar ik verwacht toch dat dit over enkele jaren verandert, tegen dan moet de sector er klaar voor zijn.”

LC