Eekhoornhof wordt woonproject

De vroegere camping Eekhoornhof krijgt in het ruimtelijk uitvoeringsplan een bestemming als woongebied.

Het woonproject voorziet in een gefaseerde bouw van 67 tot maximum 80 woningen.

Het project moet zich richten naar het grond- en pandenbeleid.

Juliaan Deleebeeck

Dat betekent concreet dat 20 procent van de woningen sociale woningen moeten zijn. Hiervoor zal de projectontwikkelaar moeten samenwerken met één van de huisvestingsmaatschappijen die in Boortmeerbeek actief zijn, met name SWAL of Providentia. Het betreft dus een 14-tal sociale woningen, waarvan in principe 2/3 huurwoningen en 1/3 koopwoningen.

Het woonproject ‘Eekhoornhof wordt ontsloten langs de Zevenbunderweg. Deze smalle straat wordt daarvoor verbreed op kosten van de projectontwikkelaar. De Mercatorlaan krijgt een doorsteek naar de Zevenbunder, waarna de Concienscelaan wordt afgesloten voor het doorgaand verkeer. J

Aangeboden door onze partners

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio