Minister De Clerck liet omstreden vonnis herzien

Toenmalig justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) heeft het Hof van Cassatie gevraagd om de veroordeling van Antwerpenaar Filip Meert voor btw-fraude te herzien. Dat een minister voor zo'n zaak gebruik maakt van zijn zogenaamde 'positieve injunctierecht', is hoogst uitzonderlijk.

jatimmermans

Met het positieve injunctierecht waarover hij beschikt, kan de minister van Justitie zijn prioriteiten doordrukken door het parket te verplichten om bepaalde misdrijven of wantoestanden te onderzoeken. Het is nog maar een paar keer voorgevallen dat een minister dit recht gebruikt voor de herziening van een gerechtelijke veroordeling.

Antwerpenaar Filip Meert (43), de huidige vriend van Eén-presentatrice Saartje Vandendriessche, kreeg in 2001 vijf jaar cel voor btwfraude. Maar hij houdt vol dat het gerecht zwaar geblunderd heeft en dat hij volledig onschuldig is. Dat Stefaan De Clerck vorig jaar als justitieminister nog net de herziening van zijn veroordeling heeft gevraagd, is een onverwachte slag die Meert thuishaalt. Op 2 maart komt de zaak voor het hof van beroep in Antwerpen.

Niet logisch

Martine Taelman, senator voor Open Vld, heeft intussen een wetsvoorstel klaar om de herzieningsprocedure voor vonnissen voortaan eenvoudiger en vooral objectiever te laten verlopen. "Nu moet hetzelfde hof van beroep dat iemand heeft veroordeeld, advies geven aan het Hof van Cassatie of er voldoende nieuwe elementen zijn voor een proces. Dat is niet logisch", zegt senator Taelman.

Uit cijfers van de FOD Justitie blijkt dat tussen 2008 en 2010 het Hof van Cassatie slechts drie herzieningsaanvragen ontvankelijk heeft verklaard. Geen enkele van die aanvragen was een gevolg van het positieve injunctierecht van een minister.

TG Foto Belga

Vastgoed

Jobs in de regio