CD&V: "Hervorming secundair onderwijs moet meer zijn dan schrappen van richtingen"

CD&V: Hervorming secundair onderwijs moet meer zijn dan schrappen van richtingen

CD&V: "Hervorming secundair onderwijs moet meer zijn dan schrappen van richtingen"

Print
De hervorming van het secundair onderwijs die onderwijsminister Pascal Smet (sp.a) in de steigers zet, mag niet enkel draaien rond het schrappen of aanpassen van richtingen. Dat zegt CD&V-onderwijsspecialiste Kathleen Helsen. Zij heeft een conceptnota klaar met een aantal "randvoorwaarden". Zonder dat die vervuld zijn, zal CD&V de hervorming niet steunen. De christendemocraten willen vijf studiedomeinen in de tweede graad.

Bij de geplande hervorming zou het onderscheid tussen ASO, TSO, BSO en KSO verdwijnen. De studiekeuze zou uitgesteld worden tot de tweede graad. Minister Smet stelt zijn krachtlijnen over enkele maanden voor, de CD&V-onderwijsspecialisten hebben nu al een conceptnota klaar.

"Een hervorming om de hervorming is geen optie. Eerst moet een aantal randvoorwaarden worden vervuld. Leerkrachten en directies moeten ten volle worden betrokken. Leerlingenbegeleiding moet worden opgewaardeerd. En het basis-, en secundair onderwijs enerzijds en het middelbaar en hoger onderwijs of de arbeidsmarkt anderzijds moeten eindelijk op elkaar worden afgestemd."

Wat dat laatste betreft, wil CD&V dat er al in de laatste graad van de lagere school wordt "geremedieerd" bij leerlingen met een achterstand. In het secundair pleiten de christendemocraten voor het behoud van drie graden, waarbij de eerste graad voor een oriënterende brede algemene vorming zorgt, waarbij de leerinhoud naargelang de leerlingengroep abstracter of ervaringsgerichter onderwezen wordt.

CD&V wil ook dat het b-attest, waarmee een leerling naar het volgende jaar mag, maar een andere richting moet volgen, blijft bestaan. Een aantal academici aan de KU Leuven had ervoor gepleit om dat attest in de eerste drie jaar af te schaffen.

Vanaf de tweede graad zouden leerlingen moeten kiezen tussen vijf studiedomeinen: "taal en cultuur", "kunst en creatie", "mens en maatschappij", "wetenschap en techniek" en tenslotte "economie". Vanaf de derde graad kiezen leerlingen een specifieke richting. Minister Smet zou, naar verluidt, op dit moment kiezen voor slechts drie studiedomeinen.

CD&V verwacht niet dat de hervorming nog deze legislatuur gestemd geraakt.

Belga

MEEST RECENT