Afvalstoffenbedrijf Van Gansenwinkel mag uitbreiden

Juliaan Deleebeeck

De provincie heeft de milieuvergunning voor de wijziging van het overslagstation goedgekeurd. Hierdoor kan het bedrijf zijn opslagcapaciteit uitbreiden.

Van Gansenwinkel NV vroeg aan de provincie Vlaams-Brabant een milieuvergunning, voor het veranderen van het overslagstation voor afvalstoffen aan de Industriestraat in Kampenhout. Het bedrijf wil haar opslagcapaciteit van afvalstoffen uitbreiden met 5 ton glas, 25 ton groenafval en met 20 ton verduurzaamd houtafval. Voorts wil Van Gansenwinkel meer opslag van asbesthoudend afval van 25 naar 40 ton en gaat het een tweede vermaler inzetten om het gemengd afval te verkleinen.

Volgens gedeputeerde voor leefmilieu, Jean-Pol Olbrechts, zijn er maatregelen genomen waardoor de omwonenden geen abnormale hinder zullen ondervinden. Zo moet asbesthoudend afval in gesloten containers en langs de Industriestraat vervoerd worden. Keukenafval moet binnen de 24 uur naar een externe verwerkingsinstallatie en tijdens het weekend mag er geen keukenafval in het bedrijf aanwezig zijn.

“Wij zijn ontgoocheld”, zegt Bert Francois van de actiegroep Kampenhout Sas Ademt. ”Vooral omdat het gemeentebestuur van Kampenhout een positief advies gaf aan de deputatie, en dat ondanks de 1084 bezwaarschriften van buurtbewoners, het negatief advies van de milieuraad en de tegenstem van milieuschepen Gwenny De Vroe. Vorige week was dit bestuur nog sterk in beeld tegen de afvalverbrandingsoven en nu keurt het met gemak dit dossier goed. Wij overleggen met onze achterban om in beroep te gaan. Juliaan DELEEBEECK

MEER OVER

Aangeboden door onze partners

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio