Historische vervuiling Dieseghemwijk opgelost?

Print
Mortsel - Er heerst grote onduidelijkheid rond de bodemverontreiniging in de Dieseghemwijk en omgeving, afkomstig van de industriële activiteiten aan de Heirbaan waaronder verlichtingsproducent Massive. Raadslid Danny Van Clapdurp (Open VLD) acht het hoog tijd dat het stadsbestuur zijn verantwoordelijkheid opneemt.
Een duik in onze archieven brengt ons terug naar februari 2008. Massive stelt de eerste alles behalve gunstige resultaten van het bodemonderzoek voor, dat het samen met de stad liet uitvoeren door OVAM en bodemsaneringsfirma ERM. Daaruit blijkt dat er aan de bedrijfsterreinen tal van vervuilingskernen zitten die behoorlijk uitdeinen naar de ruime omgeving: tot ver over de oude spoorwegberm en Klein Zwitserland zo tot in de Dieseghemwijk. Het gaat niet om een grondvervuiling, wel om een grondwatervervuiling, veroorzaakt door tal van industriële activiteiten die er sinds 1926 plaatsvonden.

Het advies van de deskundigen is evenwel niet té alarmerend: kinderen kunnen buiten blijven spelen, zelfgekweekte groenten en fruit uit de tuin vormen geen gevaar voor de volksgezondheid, maar er wordt wel afgeraden om put-of grondwater te gebruiken. Begin 2009 zou duidelijk worden waar en wanneer bepaalde saneringen zich opdringen. “Slechts nieuws is dit sowieso”, haalde burgemeester Ingrid Pira (Groen) destijds aan. “Maar we gaan hier niet geheimzinnig over doen. Anders ontstaan de wildste verhalen. We willen dit samen in alle openheid met de buurtbewoners oplossen.”

En dat waren meteen de laatste woorden in het dossier. Want sindsdien bleef het stil rond de historische vervuiling. “Toen ik hierrond informeerde bij onze milieudienst wisten die niets over recente ontwikkelingen”, stelt een misnoegde Van Clapdurp. “Ik begrijp niet dat ons groen stadsbestuur dit niet strikter opvolgde. Dit gaat toch echt over de gezondheid van die omwonenden. Vandaar dat ik nu wil weten hoe het zit met die verontreiniging. Wat wees het onderzoek precies uit? Welke gevaarlijke stoffen zijn er aangetroffen? Is de vervuiling al verwijderd of zijn er nog sporen? Weten de inwoners van de omliggende wijken hoe het zit? En vonden er al saneringen plaats?”

Seppe SLAETS

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio