Meer dan honderd woningen en appartementen in de pijplijn

Print
Boom -
Het lopende jaar is een jaar van bouwen en verbouwen. Tal van projecten op gemeentelijk vlak, maar ook privé-initiatieven, zien het licht. Op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie licht de burgemeester een en ander toe.

Dit jaar wordt ook gestart met de uitvoering van de plannen van de publiekprivate samenwerking om het gebied Pachterslei, onder meer een volwaardige alternatieve toegangspoort tot de handelskern te geven, met vele tientallen nieuwe woonentiteiten. Verderop wordt gewerkt aan de (toegangs)Poort tot Noeveren. Die voorziet in de realisatie van een dienstencentrum in samenwerking met de POM Antwerpen en Boom Plus. Voor het gebied De Klamp is het wachten op het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. Eigenaars aan de zijde Molenstraat krijgen nu al de kans een extra stuk aan te kopen om hun tuinen uit te breiden.

Jan BOEY
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio