Kansarmoede

Het gemeentebestuur heeft een nieuw subsidiereglement voor kansarmoedeprojecten opgesteld. De projecten moeten een band met de gemeente aantonen en gericht zijn op sociale verandering en de verhoging van de levenskwaliteit. Wie zelf of als organisatie een aanspraak wil maken op de toelage, kan tot 30 september een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. LVG

Fajka Chani

sanda.vanhoorebeeck@boechout.be

Meer nieuws uit stad en rand

DOEN! in Antwerpen

GVA Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio