Expert raamt schade door kasseienmiserie op 400.000 euro

Print
Herentals -

De expert die zijn licht moet laten schijnen over de oorzaken van de kasseienmiserie heeft een voorlopig rapport klaar. "Zwakke kasseien én een minderwaardige fundering", luidt het. De expert raamt de schade op 400.000 euro.

Het verslag is duidelijk in de conclusie: "De oorzaak van de schade ligt in de eerste plaats bij de keuze voor het soort straatstenen én de keuze voor een flexibele fundering (lees: niet ingebed in beton).
Plus de losse voegvulling (lees: niet opgevoegd met cement). Het gaat dus om een gebrek in het ontwerp van de rijwegverharding in het geheel."

Foute keuzes

In mensentaal: foute keuzes, zowel qua type van kassei als van de manier om de kasseien aan te leggen. Niet erg voorspoedig voor de stad is dat de expert het verslag eindigt met de vaststelling: "Dit was de keuze van de bouwheer." Die bouwheer is de stad Herentals.

Winterweer van geen invloed

Het rapport gaat in op de kwaliteit van de gebruikte steen, de inbedding ervan, de invloed van vorst en dooi en de verkeersbelasting. Maar de expert is formeel: vorst en dooi, strooizout en belasting, doen er niet toe: het is de Indische zandsteen die zwak is. Dat kan volgens de expert ondervangen worden met de stenen potvast in de beton te leggen en met cement op te voegen, maar omdat ook dat niet is gebeurd, komen de stenen als snel los te liggen en krijgen ze barsten als ze tegen elkaar tikken.

"Indien was gekozen voor de sterkst mogelijke verharding met cementgebonden straatlaag en voegvulling, dan was er een beduidende kans dat de verharding zou standhouden (...) en over langere termijn", staat er. Er wordt een vergelijking gemaakt met het wél in beton ingebedde en opgevoegde stuk aan de Zandpoort, waar volgens de expert "geen zichtbare schade is door splijten van de stenen."

Anderzijds meldt het verslag ook dat, zelfs met een starre in plaats van een flexibele inbedding, er bij gebruik van Indische 'Kandla Grey' zandsteen "een risico op vermoeidheidsverschijnselen" blijft.

Een pijnpunt voor de stad in het voorlopige expertiseverslag is wel: "De bouwheer heeft de oorspronkelijke starre verharding tijdens de uitvoering vervangen door de flexibele verharding."

De rechter beslist

Burgemeester Jan Peeters (sp.a) is niet onder de indruk: "Alle betrokken partijen -de twee aannemers, de verzekering en de stad- krijgen nu een paar maanden de tijd om op dit verslag te reageren. Pas daarna komt er een definitief rapport van een expert. En pas dan komt de zaak voor de rechtbank. Al de rest is op dit moment stemmingmakerij. Uiteindelijk telt straks alleen het oordeel van de rechter."

Die rechter zal moeten oordelen wie uiteindelijk fundamenteel aansprakelijk is voor de keuze om met de Indische zandstenen te werken, en de wijze van inbedding van die als 'zwak' aangeduide stenen: de stad Herentals of de aannemer(s).

#Herentals# Marc HELSE
Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio