Burenraad chemie bestaat twintig jaar

Burenraad chemie bestaat twintig jaar

Burenraad chemie bestaat twintig jaar

Print
Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Beter een goede buur dan een verre vriend. Onder dit motto werkt de adviesraad voor chemische bedrijven in de Antwerpse Polder in 2012 twintig jaar.
Het initiatief kwam van het Amerikaanse Monsanto en graaf Daniel LeGrelle, die na twintig jaar nog altijd voorzitter is. In de volksmond wordt meestal gesproken over de ‘burenraad’ en dat geeft beter weer wat de uiteindelijke bedoeling is. Kort nadat Monsanto startte, sloten ook Solvay en Evonik (het vroegere Degussa) zich aan bij de burenraad.

Sedert dan komen afgevaardigden van deze bedrijven, vertegenwoordigers van de werknemers en van de omliggende gemeentes Zandvliet, Berendrecht en Stabroek enkele keren per jaar samen om te overleggen. Op die bijeenkomsten wordt onder meer gepeild naar de verzuchtingen van de naaste buren.

"Deze adviesraad zorgt voor een lokale verankering met de buurt. Na twee decennia kan je zeggen dat er dankzij die adviesraad meer vertrouwen is gekomen tussen industrie en omgeving", menen Walter Dechateau en Alain Hanneuse, directeurs van Monsanto en Solvay.

Ook Stefan Kroll, directeur van Evonik blijft achter de adviesraad staan. Naast voorzitter Legrelle, zijn Willy Ibens, Staf De Lie, Roger Breens, Bart Verhoeven, Willy Van Hees en Pierre Bels al twintig jaar lid van de adviesraad. Uit de bedrijfswereld is er niemand meer over uit het prille begin.

Erik Vandewalle
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio