onderzoek

Print
Haacht - Er loopt een openbaar onderzoek over het ontwerp van het ruimtelijk structuurplan Haacht. Dat onderzoek loopt af op 6 februari. Tot dan kunnen bezwaren of opmerkingen over het onderzoek geformuleerd worden. Dat kan nog voor 7 februari per aangetekende brief naar de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, De Costerstraat 47, 3150 Haacht. Afgeven op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs kan ook. IRi
Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio