Directie en vakbonden bij Flightcare bereiken akkoord

Directie en vakbonden bij Flightcare bereiken akkoord

Directie en vakbonden bij Flightcare bereiken akkoord

Print
Directie en vakbonden bij Flightcare hebben op een verzoeningsvergadering een akkoord bereikt over het sociaal conflict bij de bagageafhandelaar. De directie ondertekende de aanbevelingen van de sociaal bemiddelaar. Donderdagochtend brak op Brussels Airport een spontane staking (foto) uit. Of die actie nu wordt opgeheven, is nog onduidelijk. De vakbonden raadplegen momenteel hun achterban.

De arbeiders protesteren tegen het feit dat de directie de cao-afspraken niet nakomt met betrekking tot de personeelsbezetting per ton bagage. Ze zijn er ook niet over te spreken dat de directie de jongste dagen bedienden inzette om het werk van arbeiders over te nemen, ondanks dat er bij die groep een aantal economisch werkloos is. Dit gebeurde donderdag opnieuw terwijl de directie had beloofd dit niet meer te doen. Ook de bedenkelijke toestand van een deel van het materiaal wordt aangeklaagd.

"De directie heeft beloofd dat zij geen bedienden meer zal inschakelen om arbeiderstaken uit te voeren als er economische werkloosheid is bij de arbeiders. Onder toezicht van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk zal binnen drie maanden een audit uitgevoerd worden van de staat van het materiaal.

De directie zal ook de rol van de dispatchers op het terrein evalueren. Er zijn immers veel klachten dat die arbeiders voortdurend opjagen. Als compensatie voor de geleden morele schade wil de directie de arbeiders een premie van 60 euro uitkeren", verklaarde vakbondssecretaris Kurt Callaerts (ACV Transcom).

Het verzoeningsbureau beval daarnaast dat Flightcare alle cao's nakomt, onder meer deze met betrekking tot de personeelsbezetting.

Belga

Nu in het nieuws