Archeologie

Print
Merksplas - Tijdens de ruilverkaveling op de grens tussen Zondereigen en Merksplas is er ook ruimte voor archeologie en erfgoed. In dit gebied werden al voorwerpen gevonden uit de periode van de jagers (tot 14.000 voor Christus) en ook uit de brons- en ijzertijd en de middeleeuwen. Archeologen schatten de kans groot in dat er nog onbekende archeologische sites aan de oppervlakte zullen komen. SVT
Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio