"Alle Pukkelpoppers hebben recht op terugbetaling"

Al wie een ticket voor Pukkelpop 2011 heeft gekocht, heeft recht op terugbetaling. Dat zegt een achtkoppig team van professoren van de KULeuven in de jongste editie van de Juristenkrant. Zo schrijven Het Belang van Limburg en de Gazet van Antwerpen.

mimeers

Volgens de analyse van de experts schiet Pukkelpop tekort met zijn compensatie aan de hand van drank- en eetbonnen, een mogelijkheid via het internet die bovendien beperkt werd in de tijd. Door op de internetsite voor te stellen om de bonnen niet op te vragen en zo het voortbestaan van het festival te steunen, gaan Chokri en co volgens de professoren helemaal uit de bocht.

“Een ticket is een wederkerig dienstencontract. De ene betaalt 75 euro, de andere verbindt zich ertoe om voor dat geld een festival te organiseren”, zeggen ze. “Door de storm is alleen de helft van het programma van de eerste festivaldag afgewerkt."

Wederkering dienstencontract

"De organisatie claimt dat ze het festival heeft stil moeten leggen door overmacht", gaan ze verder. "Dat bevrijdt de organisatie van rechtswege van haar verplichtingen. Maar onder een wederkerig dienstencontract is er nog een ander gevolg: ook de tegenprestatie vervalt dan. De festivalganger heeft dus recht op een gedeeltelijke terugbetaling van zijn ticket voor de eerste dag, en een volledige terugbetaling voor de andere dagen.”

“Bij overmacht ligt het economische risico nu eenmaal bij de schuldenaar van de prestatie”, zeggen de juristen. “Anders kan men alle schuldeisers bij een dreiging van faillissement met lege handen naar huis sturen.”

Oneerlijke handelspraktijk

“Door het voorstel om geen compensatie te vragen, bezondigt het festival zich bovendien aan een oneerlijke handelspraktijk. Ze zet daardoor immers vele mensen mogelijk ertoe aan een besluit te nemen dat hij of zij anders niet had genomen. Door deze misleidende communicatie zou zelfs iedereen die op de internetsite heeft afgezien van zijn recht op terugbetaling, bij de rechter de rechtsgeldigheid van die beslissing kunnen aankaarten.”

GW Foto TP

Vastgoed

Jobs in de regio