Vlaamse imams spreken nauwelijks Nederlands

Een groot deel van de Vlaamse imams spreekt niet of nauwelijks Nederlands. Dat blijkt uit een studie van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid, op vraag van Vlaams minister van Inburgering Geert Bourgeois (N-VA).

ccardinaels

De minister bestelde de studie met als doel een objectief beeld te schetsen over de positie van de Vlaamse imams. "Het maatschappelijk debat over de positie van de islam in onze samenleving is doorspekt met heel wat algemeenheden en polariserende stemmen. Ik ben daarover zeer bezorgd omdat dit de integratie en het samenleven allerminst ten goede komt", aldus Bourgeouis.

Uit de studie blijkt dat een groot deel van de Vlaamse imams uit het buitenland afkomstig zijn, en weinig of niet in verbinding staat met de lokale, Vlaamse context. Ook hebben ze weinig voeling met de jongere generatie, die hier geboren en opgegroeid is. Die jongeren lopen daardoor het risico te radicaliseren als ze op internet op zoek gaan naar informatie.

Minister Bourgeouis wijst er verder op dat veel Vlaamse moskeeën op dit moment voor een generatiewissel staan. "Het werk van de eerste generatie die ondertussen ouder is, vormt een goede basis om verder te bouwen aan moskeeën die meegaan met hun tijd, die voeling houden met de buurt en dus ook in staat zijn te communiceren met die bredere samenleving", aldus de minister.

De imams verschillen op taalgebied weinig van de groepen die ze bedienen. Uit onderzoek van professor Ackaert bleek dat de helft van de Turken en een derde van de Marokkanen maar af en toe Nederlands praat en dat een kwart van de Vlaamse Turken en een vijfde van de Marokkanen weinig of niets van een Nederlandstalige folder begrijpt.

Meer over de taalkennis van Marokkanen en Turken en het onderzoek van Ackaert vindt U op de expertenpagina van John De Wit.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER