België sluit 2011 af met budgettair tekort van 4 %

Ons land heeft 2011 afgesloten met een budgettair tekort van 4,0% van het bbp. Dat heeft de regering vrijdag na afloop van de ministerraad bekendgemaakt. Het resultaat is minder goed dan de -3,6% die ze vooropstelde in het stabiliteitsprogramma. De cijfers zijn echter nog niet definitief.

ikerremans

Het tekort van 4% is het gezamenlijke tekort van alle overheden samen. Het deficiet komt echter grotendeels op het conto van de federale overheid (-3,4%). De deelstaten en lokale overheden gaan maar 0,6% in het rood. De sociale zekerheid is in evenwicht.

Dat het resultaat minder is dan voorzien, heeft volgens minister van Begroting Olivier Chastel (MR) vooral te maken met de vereffening van de Gemeentelijke Holding, een minder goede evolutie van de fiscale inkomsten en de nucleaire bijdrage van 250 miljoen die in 2011 nog niet op de rekening kwam. Uiteraard heeft ook de heropflakkering van de eurocrisis en de daaruit volgende lagere economische groei een effect gehad op de begroting.

De staatsschuld steeg 1,9% en komt uit op 98,1%, net onder de psychologische 100%-grens. Dat heeft volgens minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) hoofdzakelijk te maken met de overname van Dexia en de steun aan een aantal EU-lidstaten die financieel in de problemen raakten (Griekenland, Portugal en Ierland).

Belga

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER