Sint-Onolfspolder

In de Sint-Onolfspolder worden op zaterdag 14 januari van 9 tot 17u beheerswerken uitgevoerd. Het gaat om het maaien van rietkant en kappen van houtkant. Vrijwilligers worden gevraagd laarzen en werkhandschoenen mee te brengen en vooraf te bellen naar Bart Dierickx. Plaats van afspraak is café De Rust, Sint Onolfsdijk 89, Dendermonde om 9u. SVOV

Paul Hendrickx

Bart Dierickx: 052.21.03.81

CITTA

Aangeboden door onze partners

Vastgoed

Jobs in de regio