1000 bezwaarschriften tegen asbestopslag

Print
Kampenhout - Er zijn al meer dan duizend bezwaarschriften tegen de firma Van Gansewinkel om 40 ton asbesthoudend materiaal op te slaan.
De firma Van Gansewinkel wil haar vestiging te Kampenhout-Sas gevoelig uitbreiden, met onder andere 40 ton asbesthoudend materiaal en ander gevaarlijk afval.

Het bedrijf diende daartoe een milieuvergunningsaanvraag in en het actiecomité ‘Kampenhout-Sas Ademt’ informeerde de inwoners over de plannen.

Die vertrouwen het zaakje niet en dienden al 1065 bezwaarschriften in.

De deputatie heeft de behandelingstermijn van de milieuvergunningsaanvraag verlengd tot 25 januari 2012.

Ze willen wel 600 ton licht vervuild hout in open lucht vermalen, en ook de opslag van 40 ton asbesthoudend materiaal houdt gevaren in voor de gezondheid.

“We vragen dan ook aan de deputatie om maatregelen op te leggen voor de bestaande activiteiten en geen verdere uitbreiding toe te staan.” JD
Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio