Hoogstraten investeert 5 miljoen euro in 2012

Hoogstraten investeert 5 miljoen euro in 2012

Hoogstraten investeert 5 miljoen euro in 2012

Print
Hoogstraten - De stad Hoogstraten houdt het aantal investeringen net als de voorgaande jaren relatief beperkt. Er wordt iets meer dan vijf miljoen euro uitgetrokken.
De meest opvallende investering is wegen- en rioleringsproject van de Minderhoutsestraat waarvoor 1.9 miljoen euro is voorzien, maar waarvan nog niet helemaal zeker is het volgend jaar zal uitgevoerd worden.

Andere opvallende bedragen zijn die voor het uitwerken van het nieuwe 'stadspark' op de voormalige gemeentelijke stortplaats 'Den Dijk' met 276.000 euro. De aanleg van een weg voor de verkaveling Hoge Weg kost zo'n 400.000 euro en hetzelfde bedrag is voorzien voor gewoon onderhoud van wegen en voetpaden. De heraanleg van de dreef achter het Klein Seminarie kost dan weer net geen 100.000 euro.

Daarnaast zit de stad nog met enkele uitgaven zoals de personeelskost (11 miljoen euro), gewone werkingskosten (5.8 miljoen euro), bijdrage aan het OCMW (2.7 miljoen euro), bijdrage aan de politiezone (1.6 miljoen euro) en de bijdrage aan het IOK omdat het containerpark is overgedragen (307.000 euro).

Positief voor de inwoners is dan weer dat de belastingen dezelfde blijven: 6 procent personenbelasting en 1.400 opcentiemen Kadastraal Inkomen. De belastingen leveren de stadskas volgend jaar overigens 12.8 miljoen euro op. Verder is het de bedoeling om de totale schuldenlast van de stad tegen eind 2012 af te bouwen naar 14 miljoen euro. In 2006 bedroeg die nog 22 miljoen euro.

Toon Verheijen
Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio