Massaal protest tegen tracé Nx

Massaal protest tegen tracé Nx

Massaal protest tegen tracé Nx

Print
Stabroek - De raadszaal was te klein voor de ruim honderd ongeruste buurtbewoners die tekst en uitleg wilden over het mogelijke eindtracé voor de Nx. Het gemeentebestuur benadrukte dat er nog geen beslissing is en er nog inspraakmomenten komen.
De Nx wordt de verbindingsweg tussen de A12 en de Kapelsestraat en moet het verkeersinfarct in de dorpscentra helpen oplossen. Zopas werd het milieueffectenrapport vrijgegeven. Het tracé dat in dat MER de voorkeur krijgt, vertrekt aan de Kapelsestraat, loopt parallel met de Waterstraat naar Ettenhoven en sluit daar aan op de A12 via een nieuw op- en afrittencomplex tussen Dijkstraat en Smalleweg.

"Dat tracé is een vergissing. Er is te weinig rekening gehouden met de laatste waardevolle open ruimte in het gebied. Auto's en zwaar verkeer worden aangetrokken naar een plaats waar koeien, akkerbouw en natuur thuis horen. Er is nergens een verwijzing naar een LER, een Landbouw-Effectenrapport. Jonge landbouwers worden weggejaagd. ", benadrukte actievoerder Marcel Van de Walle.

De actievoerders zien eerder heil in de aanleg van een volwaardig op- en afrittencomplex aan de Smalleweg. Dat komt er waarschijnlijk omdat de haven aan de overkant van de A12 een logistiek park gaat aanleggen, dat via dat complex op en af de A12 kan.

Bevoegd schepen Liesbeth Verhaert (CD&V) : "De vraag naar een volwaardig op- en afrittencomplex dat ook goed is voor het verkeer vanuit Stabroek en Hoevenen wordt positief onthaald door de Antwerpse Haven. De kans is groot dat dit project gerealiseerd wordt voor de aanleg van de Nx. Zo kunnen we zien welk effect dat heeft op de mobiliteit in de dorpscentra. Het is niet uit te sluiten dat bijsturingen naar het definitieve Nx-tracé kunnen gebeuren. Ik benadruk wel dat ik dit zeg uit persoonlijke naam", aldus schepen Verhaert.

Erik Vandewalle
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio