Lier wordt opnieuw doorrijdbaar

De meerderheidspartijen hebben de voorbije dagen hun aangepast verkeersplan opnieuw aangepast. Lier wordt daardoor opnieuw doorrijdbaar. De knip verdwijnt dus.

Van Rompaey Chris

Het Zimmerplein wordt opnieuw opengesteld voor autoverkeer, dit in enkelrichting richting Netelaan. Ook de Sint-Jansbrug (Zimmerbrug) wordt enkelrichting, richting Netelaan. De voetgangerszone op het Zimmerplein wordt dus opgeheven. Dit betekent dat de parking in de Schapekoppenstraat enkel bereikbaar is via Kapucijnenvest – Zimmerplein. De paaltjes in de Kalkovenstraat kunnen hier weg.

De rijrichting in de Kanunnik Davidlaan en Begijnhofstraat blijft behouden. Het Zimmerplein is enkel bereikbaar via de Kapucijnenvest.

Door deze regeling kan verkeer vanuit de westelijke kant via de binnenstad naar de Leuvense- of Molpoort zonder dat scholen in deze zone extra belast worden met verkeer. Het in- en uitrijden van de spoeddienst van het ziekenhuis ondervindt geen extra hinder.

De niet doorrijdbaarheid van de binnenstad met paaltjes ten noorden van de Grote Markt verdwijnt in de Predikherenlaan. Deze paaltjes worden verwijderd. De Predikherenlaan wordt enkelrichting vanaf parking K.T.A. tot Blokstraat. Het stuk tussen parking K.T.A. en Mosdijk blijft dubbelrichting om het in- en uitrijden van de parking vlot te laten verlopen. De paaltjes in het Vlietje en de Vredebergstraat blijven staan.

De stemming over dit nieuwste plan, vond nog niet plaats. Het debat is nog bezig. Schepen Jan Hermans gaat zich alvast onthouden.

    Chris VAN ROMPAEYMeer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio