LDD wil minimumdienst bij stakingen van openbare sector

LDD wil minimumdienst bij stakingen van openbare sector

LDD wil minimumdienst bij stakingen van openbare sector

Print
Vlaams volksvertegenwoordiger Lode Vereeck (LDD) wil dat het federale parlement een wet goedkeurt om een gewaarborgde minimale dienstverlening bij stakingen in de openbare sector mogelijk te maken. Hij doet zijn oproep naar aanleiding van de staking van donderdag.

Vereeck: "De overheidsbedrijven grijpen te vanzelfsprekend, te pas en te onpas, naar het wapen van de staking. Staken mag als de situatie muurvast zit en niet bij een beginnend sociaal conflict als nog overleg mogelijk is. Omdat de uitzondering stilaan regel wordt, heeft het parlement de plicht om een minimale diensverlening bij stakingen te garanderen. Deze staking zal duizenden burgers en bedrijven treffen die niets te maken hebben met dit sociaal conflict."

En hij besluit: "De overheid belast de burger al heel zwaar. Deze burger heeft dan ook het recht om van diezelfde overheid een minimale dienstverlening te eisen. In vele van onze buurlanden zoals in Duitsland, Spanje, Italië, Portugal, Groot-Brittannië en Frankrijk bestaat een dergelijke minimumdienstverlening al lang."

Meer over de Europese regelingen voor minimumdiensten vindt U op de expertenpagina van John De Wit.

JDW

Foto Guy Puttemans

.

Nu in het nieuws