Van Quickenborne: "Had iets meer begrip verwacht"

De Kamercommissie Sociale Zaken heeft maandagavond de omstreden pensioenhervorming goedgekeurd. De tekst moet deze week wel nog langs de plenaire Kamer passeren. Minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open Vld) verdedigde de hervormingen in de commissie.

ikerremans

De tekst kreeg de steun van de meerderheidspartijen (PS, CD&V, MR, Open Vld, sp.a en cdH). Bij de oppositie stemde N-VA onder meer voor de principiële verhoging van de leeftijd voor vervroegd pensioen van 60 naar 62 jaar, maar voor het overige onthield de fractie zich of stemde ze tegen. Bij Ecolo/Groen! vielen enkel onthoudingen en tegenstemmen te noteren.

Minister Van Quickenborne had "iets meer begrip verwacht" rond zijn pensioenhervormingen. De vakbonden klagen over een gebrek aan overleg, maar de minister spreekt dat tegen. "Er is een uitnodiging verzonden voor overleg, vorige week zelfs al."

Overleg met de publieke sector staat bijvoorbeeld donderdag op de agenda, op de dag dat het parlement over de plannen zal stemmen. "Wat is de relevantie daarvan dan nog?", vraagt Chris Reniers van de socialistische overheidsvakbond ACOD zich af. Van Quickenborne betreurt de stakingsdreiging. "Het overleg is volop aan de gang", zegt hij. Hij wijst erop dat er overleg is geweest over overgangsmaatregelen en dat nog gepraat zal worden over de koninklijke besluiten voor de uitvoering van de plannen. Woensdag staat overleg op de agenda tussen het kernkabinet, waartoe Van Quickenborne behoort, en de sociale partners.

Aan de slag

"Ik wil erop aandringen dat deze hervorming een evenwichtige, sociale en geleidelijke hervorming is die ons stelsel zal versterken", zei Van Quickenborne eerder op de dag tijdens het debat in de commissie. Als we nu geen beslissingen nemen, dreigen we opnieuw een jaar te verliezen, aldus de minister.

De hervorming die op tafel ligt, was sinds eind vorige week voorwerp van forse kritiek. Van Quickenborne gaf toe dat een aantal nieuwe ampendementen er kwam als gevolg daarvan. Hij herhaalde dat de verworven rechten integraal zullen worden gerespecteerd, dezelfde boodschap als die hij gaf na afloop van het kernkabinet eerder op de dag.

De begrotingsimpact van de hervormingen, zowel in de publieke als private sector, wordt op meer dan 1 miljard euro geraamd, over meerdere jaren gespreid. "Het allerbelangrijkste is dat we een actieplan hebben om de mensen te zeggen: 'aan de slag'", stelde Van Quickenborne.

Lees ook: Staking tegen pensioenplan gaat donderdag door

Belga

MEER OVER Vincent Van Quickenborne

Nu in het nieuws