Grondwettelijk Hof schrapt blunder uit assisenwet

Een recidivist die voor de tweede keer veroordeeld wordt voor een poging tot moord, mag slechts maximum 30 jaar cel krijgen en geen 40. Dat besloot het Grondwettelijk Hof. Het schrapte daarmee een blunder uit de nieuwe assisenwet.

Door die nieuwe wet op het assisenhof kunnen pogingen tot moord naar de gewone correctionele rechter worden gestuurd als er verzachtende omstandigheden zijn. En dat is bijna altijd zo. Die correctionele rechter kan dan wel straffen tot twintig jaar opleggen. Maar de basisregel bijft: een assisenhof staat hoger dan een correctionele rechter. Een correctionele rechter kan dus geen hogere straffen opleggen dan een assisenjury.

In die nieuwe assisenwet liet het parlement een steekje vallen. Bij recidivisten worden de straffen normaal gezien verdubbeld. Daardoor kunnen bij hen die straffen nu hoger zijn dan wat het assisenhof kan geven, terwijl assisen toch voor veel zwaardere misdrijven geldt. Iemand die voor de tweede keer een poging tot moord pleegt, kan van de correctionele rechter 40 jaar cel krijgen, maar van het assisenhof slechts 30 jaar.

Liégeois

De Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois (foto) kaartte dit probleem al eerder aan in zijn jaarrapport aan het parlement over slechte wetten en in 2010 ter gelegenheid van zijn rede bij de opening van het gerechtelijk jaar. Maar er veranderde nog niets.

Het Grondwettelijk Hof vindt nu dat het parlement de wet moet wijzigen. Ondertussen roept het de rechters op om recidivisten die voorkomen voor een poging tot moord maar maximum 30 jaar te geven en geen 40.

Meer over de kritiek van Liégeois op de nieuwe assisenwet, vindt U op de expertenpagina van John De Wit.

JDW

Nu in het nieuws