Bewoners Vogelzangstraat strijden tegen sociaal woonerf

Bewoners van de Vogelzangstraat in Massenhoven tonen zich erg ontgoocheld over de bouwplannen van sociale huisvestingsmaatschappij De Zonnige Kempen op de plaats van de huidige pastorie. De plannen dateren al van 1996. De gemeente geeft de grond in erfpacht. "Na een petitie, kregen we van de toenmalige burgemeester De Bie schriftelijke toezegging dat er met onze wensen rekening zou worden gehouden. Dus kleinschaliger, gericht naar het dorpscentrum en geen doorgang langs de doodlopende Vogelzangstraat", vertelt bewoonster Agnes Derkinderen.

Kristin Matthyssen

Op een hoorzitting kregen de bewoners onlangs te horen dat de oorspronkelijke plannen voor het sociaal woonerf toch in grote lijnen behouden blijven. "Heel de tuin wordt volgebouwd, de ingang van het grootste woonblok blijft gericht naar de Vogelzangstraat terwijl een oriëntatie naar het dorpscentrum zo veel logischer zou zijn, en het groen langs de kant van de doodlopende Vogelzangstraat verdwijnt. Het BPA Vogelzangstraat werd achter onze rug zelfs speciaal aangepast om de pastorietuin zo vol mogelijk te kunnen bouwen." "Wij vrezen dat onze straat als parking zal dienen", vertellen Maria Kets en Louis Sitoor. "De bewoners van de sociale woningen aan de kant van de Vogelzangstraat zouden hun auto aan de kant van de Kerkstraat moeten parkeren. Maar wij zijn ook niet naïef. Kan je verwachten dat andersvaliden en bejaarden wier voordeur aan onze kant is, helemaal gaan omlopen? De toegang langs de Vogelzangstraat zou met paaltjes worden afgesloten en enkel toegankelijk zijn voor voetgangers, fietsers en hulpvoertuigen. Iedereen weet hoe snel zo'n paaltjes verdwijnen." "Wij vragen dat het project beperkt blijft tot één woonblok, geen twee, zodat Massenhoven zijn charmante groene dorpskern behoudt", zegt Maria Naedts. "Waarom moeten zelfs de kleinste dorpsharten tegenwoordig verstedelijkt worden? Onze grootste grief is dat er geen rekening met ons werd gehouden. Dat gebrek aan respect, die minachting, heeft ons allemaal diep ontgoocheld en gekwetst." Volgens De Zonnige Kempen en de gemeente zijn er in Massenhoven amper nog bouwmogelijkheden en moet daarom elke vierkante meter benut worden. Bovendien blijven zij erbij dat er wel degelijk voldoende tegemoetkomingen zijn gebeurd.

Kristin MatthyssenMeer nieuws uit stad en rand

DOEN! in Antwerpen

Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio