Naar een numerus clausus voor iedere gevangenis?

Naar een numerus clausus voor iedere gevangenis?

Naar een numerus clausus voor iedere gevangenis?

Print
Vol is vol. Dat meent de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (CTRG) in zijn jongste jaarrapport over de toestand van de mensenrechten in de Belgische gevangenissen. Hij wil dat gevangenisdirecteurs nieuwe gevangenen kunnen weigeren als hun bajes vol zit. Hij pleit terzake voor een "numermus clausus" per gevangenis.

De CTRG spreekt zich ook uit voor collectieve gratie voor gedetineerden die met succes een opleiding hebben gevolgd.

En hij wil een gegarandeerde dienstverlening tijdens cipiersstakingen, een minimumloon voor gevangenen die werken en de afschaffing van de AIBV's in Brugge en Lantin waar gewelddadige gedetineerden apart worden gehouden.

Een kritische analyse van dit rapport vindt U op de expertenpagina van John De Wit.

JDW

.

Nu in het nieuws