Allochtonen doen het beter op school

Allochtonen doen het beter op school

Allochtonen doen het beter op school

Print
De kloof die in België gaapt tussen de schoolprestaties van allochtone en autochtone kinderen is kleiner geworden, zegt de Oeso. Maar ze blijft groot, zeker in Vlaanderen. Dat staat maandag in de kranten van Corelio.

Tussen 2000 en 2009 hebben kinderen uit migrantenfamilies in België een schoolse achterstand van een jaar ingehaald, zo blijkt uit een analyse van het Pisa-onderzoek, waarmee de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) de onderwijsprestaties van vijftienjarigen in 36 landen vergelijkt.

Het afgelopen decennium is er een stevige vooruitgang voor leesprestaties bij autochtone leerlingen aan Franstalige kant (+18 punten). De score van allochtone leerlingen van de tweede generatie gaat er zowel aan Franstalige (+18 punten) als aan Vlaamse kant (+29 punten) op vooruit.

Socioloog Dirk Jacobs (ULB), die voor de Koning Boudewijnstichting het Pisa-onderzoek tegen het licht hield, vindt gejuich echter ongepast. "Het zou gek zijn als er geen verbetering was, na alle beleidsinspanningen", zegt hij in de kranten. "Ondanks de vooruitgang zien we dat de kloof tussen autochtonen en allochtonen in België nog bij de grootste is. In Vlaanderen is ze voor de tweede generatie zelfs het grootst van de hele wereld."

.

Nu in het nieuws