De speech van een 'bezorgde' koning

De speech van een 'bezorgde' koning

De speech van een 'bezorgde' koning

Print
Kijk naar de oppervlakte en je ziet een bezorgde koning, bezorgd om zijn landgenoten, bezorgd om zijn land. Misschien is hij wel een prima acteur. Want in je achterhoofd weet je dat die speech niet door hem is geschreven.

Politici weten dat ook. Daarom komt het wellicht dat ze niet luisteren. Dus symboliseert deze speech de onmacht van de politiek in ons land. Ze luisteren niet. Ze luisteren niet meer naar elkaar.

Van Baelen

Het eigen (partij-)belang prevaleert. De gebeurtenissen na 21 juli bevestigen dat en tonen dat politici geen zier geven om de mensen in dit land. Raar dat juist die mensen meer dan ooit over deze 21-julispeech hebben gesproken.

Johan Van Baelen (foto).

Nu in het nieuws