Vakbonden dreigen met acties tegen pensioenplannen

Print

Vakbonden dreigen met acties tegen pensioenplannen

Er komen mogelijk volgende week al vakbondsacties tegen de plannen voor de pensioenhervormingen van minister Vincent Van Quickenborne (open vld). De socialistische overheidsvakbond ACOD dreigt met acties in de ganse publieke sector als de minister van Pensioenen doorgaat met zijn "pure afbraakpolitiek".

Minister Van Quickenborne kondigde vanochtend aan dat hij de plannen voor de pensioenhervormingen - kort samengevat: iedereen moet langer werken om de pensioenen betaalbaar te houden - nog voor het einde van dit jaar door het parlement wil krijgen.

"Downgrading"

"Van Quickenborne hanteert de botte bijl, zonder na te denken over het veilig stellen of financieren van de pensioenen. Dit is anti-sociaal. Hij beseft de draagwijdte niet van zijn plannen", reageert algemeen secretaris Chris Reniers van het ACOD.

De vakbond vindt de plannen om tot één gemeenschappelijk pensioenstelsel te komen een "miskenning van de verworvenheden van de ambtenaren". Secretaris Reniers spreekt van een 'downgrading' van het stelsel. "Terwijl we met de overheidspensioenen maar Europees in de middenmoot zitten."

De vakbond wil dat minister Van Quickenborne tegen maandag 17.00 uur met een positief signaal komt. Zoniet komen er acties in de ganse openbare sector."Gebroken belofte"

De pensioenplannen van de minister worden ook bij ACV negatief onthaald. De christelijke vakbond vreest vooral dat mensen die al in bestaande systemen zijn gestapt, de rekening gepresenteerd zullen krijgen. ACV spreekt over een "gebroken belofte"

Zelfstandigenorganisatie UNIZO vindt de pensioenvoorstellen zoals ze nu voorliggen "stappen in de goede richting, maar te beperkt".

De ministerraad heeft vrijdag alvast twee ontwerp-kb's goedgekeurd die de leeftijdsgrens voor het brugpensioen optrekken en die het halftijds brugpensioen laten uitdoven. De teksten worden nu voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

(Belga)/FiVr
Archieffoto's