Sp.a tegen "blinde besparingen" van De Lijn

Vlaams parlementsleden Bart Van Malderen en Jan Roegiers van meerderheidspartij sp.a verzetten zich tegen de pistes voor tariefstijgingen bij De Lijn die vrijdag de ronde doen. "We moeten vandaag inderdaad de tering naar de nering zetten. Besparingen zijn noodzakelijk, maar lineaire besparingen op kap van gezinnen, jongeren en gepensioneerden zien wij absoluut niet zitten", stellen ze.

jatimmermans

"We bereiken een hogere kostendekkingsgraad zonder in te boeten op comfort en dienstverlening", en "buiten de jaarlijkse indexering zullen de tarieven van De Lijn niet stijgen", citeren Van Malderen en Roegiers uit het Vlaams regeerakkoord. De afspraken die de coalitiepartners toen maakten zijn zeer duidelijk, vinden ze.

De Vlaamse socialisten geven toe dat De Lijn in de nieuwe beheersovereenkomst 2011-2015 de opdracht kreeg scenario's aan de Vlaamse regering voor te leggen om de kostendekkingsgraad te doen stijgen.

De kostendekkingsgraad is het aandeel van de totale werkingskost dat door de reizigers zelf wordt betaald. "Maar, een gezonde bedrijfsvoering en efficiënt financieel beheer mogen niet leiden tot hogere tarieven of een afbouw van het openbaar vervoer in kwaliteit en kwantiteit", luidt het.

Belga

Foto Photo News

Lees ook:

MEER OVER De Lijn