800 misbruikers in Nederlanse roomskatholieke kerk

800 misbruikers in Nederlanse roomskatholieke kerk

800 misbruikers in Nederlanse roomskatholieke kerk

Print
In Nederland heeft de onafhankelijke onderzoekscommissie-Deetman naar kindermisbruik binnen de roomskatholieke kerk ongeveer 800 misbruikdaders kunnen identificeren.

De commissie ontving ruim 2.000 meldingen, waarvan bijna 1.800 over seksueel misbruik gingen. De daders die de commissie wist te herleiden, waren of zijn zelf werkzaam in bisdommen, congregaties en orde. Ten minste 105 van hen leven nog. Hoeveel er nog in functie zijn, kon de commissie niet zeggen.

Zij schat dat tussen 1945 en 1981 tussen de 10.000 en 20.000 minderjarigen in katholieke internaten, kindertehuizen, kostscholen en weeshuizen het slachtoffer zijn geworden van misbruik. Enkele duizenden van hen zouden zwaar seksueel zijn misbruikt.

Schandaalvorming voorkomen

Roomskatholieke ordes, congregaties en bisdommen wisten van het misbruik, maar acties bleven uit. Bovendien wilde de kerk schandaalvorming voorkomen. Daarom cultiveerde de kerk van Rome tot de jaren zestig een noodzaak van samenhorigheid en eendracht en een taboe op seksualiteit.

Het verplichte celibaat is geen cruciale factor, maar vergroot wel het risico op seksueel misbruik, aldus nog de commissie.

Foto TP

.

Nu in het nieuws