Strafboetes verhogen op 1 januari

Strafboetes verhogen op 1 januari

Strafboetes verhogen op 1 januari

Print
Een boete van de strafrechter zal vanaf 1 januari 2012 flink meer kosten. De Kamercommissie Justitie heeft gisteren op voorstel van Marie-Christine Marghem (MR) de "wet op de opdecimes" gewijzigd.

Door deze wet moet je de boetes uit het strafwetboek vermenigvuldigen met een bepaald getal.

Nu is dat getal nog 5,5. Vanaf 1 januari wordt het 6.

24 miljoen extra

Alle meerderheidspartijen ondertekenden het voorstel mee en minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) ondersteunde het. "De verhoging moet 24 miljoen euro extra opbrengen om Justitie te financieren", zo wist Raf Terwingen (CD&V) te melden.

De nieuwe regeling geldt alleen voor boetes die de strafrechter oplegt, niét voor de gewone verkeersboetes omdat het minnelijke schikkingen van het parket zijn. De Antwerpse procureur Herman Dams, specialist in zaken van de politierechtbank, legt uit: "De onmiddellijke inningen volgen de opdecimes niet automatisch. Maar het kan natuurlijk wel zijn dat het college voor procureurs-generaal ze later ook zal verhogen. Als je de zaak echter voor de politierechter laat komen, dan kan je wel een boete met hogere opdecimes krijgen".

Inflatie

Deze opdecimes bestaan omdat het parlement anders altijd het hele strafwetboek moet wijzigen als de inflatie ons geld ontwaart. De boetes in het strafwetboek zijn nu immers nog altijd dezelfde als in 1867, toen het werd gemaakt. Een boete van 26 frank toen was echter véél hoger dan een boete van 26 frank nu. Daarom kwam er kort na de eerste wereldoorlog een systeem van "opdecimes": de boetes moesten met een bepaald getal worden vermenigvuldigd om ze aan te passen aan de gestegen levensduurte.

Euro

Door de invoering van de euro werd een nieuwe omrekening gedaan: 26 frank werd 26 euro en de 200 opdecimes bij die 26 frank, waardoor de boete dus op 5.200 frank kwam, werden er vijf bij 26 euro. Zo klopte de rekening opnieuw.

Op 1 maart 2004 werden de boetes een laatste keer verhoogd. Ze moesten van dan af met 5,5 vermenigvuldigd worden. Dat wordt dus maal 6 na 1 januari 2012. De regeling geldt wel voor criminele feiten die vanaf 1 januari 2012 gepleegd zijn. Het is altijd de regeling van het moment van de feiten die telt, niet die van het ogenblik van de veroordeling.

JDW

MEEST RECENT