Afschaffing voorwaardelijke invrijheidsstelling niet hoogdringend

Afschaffing voorwaardelijke invrijheidsstelling niet hoogdringend

Afschaffing voorwaardelijke invrijheidsstelling niet hoogdringend

Print
De Kamer besloot donderdagavond dat de afschaffing van de voorwaardelijke invrijheidsstelling niet hoogdringend is. Alleen het VB stemde voor de hoogdringende behandeling van een voorstel om de VI op te doeken. De N-VA onthield zich. Al de anderen waren tegen.

De VB-Kamerleden Gerolf Annemans, Bert Schoofs en Peter Logghe hadden naar aanleiding van het drama in Luik een voorstel ingediend om de voorwaardelijke invrijheidsstelling (VI) af te schaffen. Dat werd gisteravond in overweging genomen. Door VI kan een veroordeelde al na een derde van zijn straftijd vrijkomen. Bij recidivisten is dat twee derde.

De indieners voerden een reeks argumenten aan om de VI af te schaffen:

* De voorwaardelijke invrijheidsstelling zet de rechter die de straffen oplegt, voor schut. Want het is de strafuitvoeringsrechtbank die later beslist of die VI er komt en zo wordt de bestraffing die de rechter nodig achtte tegen zijn wil ingekort. De strafrechter moet geherwaardeerd worden.

* Hoewel VI al lang bestaat, toch werd het systeem vroeger maar weinig toegepast; In 1980 zat nog drie kwart van de veroordeelden zijn straf volledig uit, in 1996 was dat amper 2% meer. Momenteel worden straffen onder de zes maanden niet uitgevoerd en straffen onder de drie jaar slechts gedeeltelijk. Zo groeit een klimaat van straffeloosheid.

* De VI wordt meestal verdedigd met de theorie dat gestraften die geen hoop hebben om vroeger vrij te komen desperdo's worden, die in de bajes gewelddadig kunnen worden. Zonder VI zou het klimaat in de gevangenis veel agressiever zijn, zo zeggen de voorstanders. Nee, zeggen Annemans en co. "Men kan de gedetineerden immers nog altijd motiveren en kalm houden door hun regime te verzachten bij goed gedrag."

* De VI zou nodig zijn om de reklassering van de gestrafte te bevorderen. Hij zou dienen om de gestrafte opnieuw in te passen in de samenleving. Een drogreden, menen Annemans en co. "De VI wordt nu grotendeels (door de minister voor straffen onder de drie jaar) gebruikt om de overbevolking in de gevangenis tegen te gaan."

* Door de VI komt de geloofwaardigheid van het strafsysteem zwaar onder druk te staan.

Tot zover de argumenten van de indieners.

Annemans zegt dat als zijn voorstel wet wordt een levenslange straf ook echt levenslang zal moeten worden uitgezeten. "Dat is uitdrukkelijk onze bedoeling", zo heet het.

Het VB wilde dat zijn voorstel hoogdringend zou besproken worden in de Kamercommissie Justitie, maar daar ging de meerderheid niet op in.

Meer over de voorwaardelijke invrijheidsstelling en wie ze krijgt vindt U op de expertenpagina van John De Wit.

JDW

Foto: Photo News

Nu in het nieuws