Ook aardgas wordt duurder door sociale facturen

Ook aardgas wordt duurder door sociale facturen

Ook aardgas wordt duurder door sociale facturen

Print
Een gemiddeld gezin zal volgend jaar iets meer moeten neertellen voor aardgas. Volgens de federale energieregulator CREG komt dat omdat het fonds voor beschermde klanten in 2012 fors toeneemt.

De federale bijdrage voor aardgas bedraagt in 2012 0,74 euro/MWh. Dat is een stijging met 47 pct. Voor een gemiddeld gezin dat met aardgas verwarmt, komt de federale bijdrage daarmee neer op 17,2 euro per jaar.

Reden voor de forse stijging van de federale bijdrage voor aardgas is het fonds voor beschermde klanten. Dat wordt fors groter door de automatische toekenning van dit sociaal tarief. Vroeger gebeurde dat op vraag, maar nu gebeurt dat automatisch.

Elektriciteit

Voor elektriciteit is er een lichte daling van de federale bijdrage met 2,4 pct naar zo'n 5 euro per MWh. Voor een gemiddeld gezin betekent dat een federale bijdrage van 18 euro per jaar.

Sociale maximumfactuur

Beschermde klanten hebben recht op een sociale maximumfactuur. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die overleven op een leefloon, of afnemers die een handicap hebben.

Voor aardgas gaat het om 220.000 klanten, die een voordeel van zo'n 35 procent doen op de gemiddelde factuur. Bij elektriciteit gaat het om 420.000 klanten of tien procent van alle huishoudelijke afnemers.

Lees ook: Meer zon en dus stroom duurder

Archiefbeeld