Mortsel keldert R11bis

Print
Mortsel - In het kielzog van tal van actiegroepen geeft nu ook het stadsbestuur van Mortsel een sterk signaal tegen de huidige plannen van de R11bis. Volgende week ligt een motie voor in de laatste gemeenteraadszitting van dit jaar.
Het stadsbestuur wachtte twee actoren af om een finaal standpunt in te nemen: het streefbeeld van de R11 en R11bis zoals voorgesteld tijdens de reflectiegroep onder leiding van provinciegouverneur Cathy Berx en de definitieve cijfers en teksten van het Vlaams Verkeerscentrum.

“En het streefbeeld zoals het in de voorliggende plannen werd uitgewerkt is voor de Mortselse gemeenteraad niet aanvaardbaar”, stelt de motie. “Daarom vraagt de raad aan de Vlaamse Regering en in het bijzonder aan minister Crevits (CD&V) om bij de verdere uitwerking van het streefbeeld rekening te houden met onze opmerkingen.” Die opmerkingen werden samengevat in een puntennota. En gaan van “omdat niet wordt aangetoond dat de congestie op de bovengrondse R11 vermindert en het sluipverkeer in de Zuid-Oostrand opgelost raakt” tot “een groot aanzuigeffect en verhoogde verkeersdruk” en “het streefbeeld toont niet aan dat de leefbaarheid in Mortsel verbetert” .

Ongetwijfeld is dit weer stof tot de nodige discussie in de raadszitting van volgende week. Maar dat er een meerderheid wordt gevonden voor een motie tegen de R11bis-plannen, al dan niet met de nodige aanpassingen, lijdt geen twijfel.

Seppe SLAETS

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio