Cameron verdedigt veto tegen EU-verdrag in Brits parlement

De Britse premier David Cameron heeft maandag in het Britse parlement zijn controversiële veto tegen een nieuw EU-verdrag verdedigd. Cameron zei dat hij zich niet hoefde te excuseren, want dat hij naar Brussel was gegaan om de "Britse nationale belangen te verdedigen". Binnen de coalitie van Conservatieven en Liberaal-Democraten lijkt de spanning over de kwestie echter op te lopen.

jrosquin

Nick Clegg, de pro-Europese leider van de LibDems, bleef maandag weg van het parlementaire debat over de houding van Cameron op de eurotop vorige week. Al gaf hij in een interview aan dat de coalitieregering niet bedreigd wordt door de "meningsverschillen" over Europa.

Sneer naar Cameron

Toch kan de afwezigheid van Clegg gezien worden als een duidelijke sneer naar Cameron. Die laatste verklaarde voor het Lagerhuis dat hij "te goeder trouw reageerde" op Duitse en Franse voorstellen over verdragswijzigingen, maar dat zijn vraag voor garanties voor Groot-Brittannië werden afgewezen.

"Begin van ander Europa"

Ondertussen begroette de Franse president Nicolas Sarkozy maandag "het begin van een ander Europa". Hij suggereerde dat het nieuwe intergouvernementele verdrag "in de komende vijftien dagen" juridisch uitgewerkt zal worden en dat een definitief ontwerp in maart voorgesteld zal worden.

"Er zijn nu duidelijk twee Europa's", zei Sarkozy in een interview. "Een wil meer solidariteit tussen de lidstaten en meer regels. Een ander houdt enkel vast aan de logica van de interne markt."

Foto: Reuters