CGKR nodigt iedereen uit op zijn vormingscursussen

CGKR nodigt iedereen uit op zijn vormingscursussen

CGKR nodigt iedereen uit op zijn vormingscursussen

Print
Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) heeft maatregelen genomen om incidenten als deze waarover Joods Actueel bericht in de toekomst onmogelijk te maken. Het nodigt iedereen uit op de vormingen die het organiseert. Dat deelt het CGKR mee.

Het tijdschrift Joods Actueel maakt gewag van "antisemitische uitlatingen" van een medewerkster van het CGKR tijdens een vormingscursus voor hogere politieofficieren op 6 december jl. De medewerkster zou tijdens een discussie over integratie onder andere gezegd hebben dat "de joden meer op zich leven” en "beïnvloed zijn door hun geschiedenis. Ze zijn beïnvloed door het feit dat ze naar de concentratiekampen gestuurd werden, ook al had België niets te maken met deze kampen."

"Ontegensprekelijk fout"

Volgens het Centrum zijn deze uitspraken "ontegensprekelijk fout" en hebben ze "geen plaats in de vormingen van het Centrum en in zijn dagelijkse werking". "De directie van het Centrum heeft dit weekend onmiddellijk maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat een dergelijke fout zich in de toekomst niet meer zou voordoen. De zaak zal bovendien intern opgevolgd worden."

"Het Centrum betreurt evenwel dat deze uitspraken uit hun context geïsoleerd werden. De betreurenswaardige en oneerlijke interpretatie ervan stemt niet overeen met de intentie van de betrokkene, die resoluut elke vorm van antisemitisme uitsluit. Tendentieuze berichtgeving draagt niet bij aan de strijd tegen antisemitisme", zo luidt het verder.

"In het algemeen kan het Centrum niet uitsluiten dat zijn medewerkers geen uitglijders, vergissingen of ernstige fouten maken. De directie van het Centrum aanvaardt en neemt iedere constructieve kritiek voor zijn rekening, maar werkt op een basis van vertrouwen met zijn medewerkers die dezelfde professionele, ethische en deontologische waarden delen", zo gaat de reactie verder.

"Het Centrum nodigt iedereen uit om objectief vast te stellen hoe deze vormingen verlopen, in welke context ze georganiseerd worden en welke concrete resultaten ze opleveren."

Lees ook: Centrum Racismebestrijding zelf aangeklaagd voor racisme

JDW

Foto: Belga
Jozef De Witte van CGKR

.

Nu in het nieuws