Klanten Deutsche Bank genieten nu Duitse garantie

Klanten Deutsche Bank genieten nu Duitse garantie

Klanten Deutsche Bank genieten nu Duitse garantie

Print
De tegoeden van klanten bij Deutsche Bank worden niet langer gedekt worden door de Belgische staatswaarborg, maar door die van het Duitse spaarsysteem. Die is uitgebreider dan de Belgische.

Deutsche Bank heeft twee banken in ons land. De ene richt zich tot particulieren, de andere naar grote bedrijven.

Tot nog toe werkten die onafhankelijk van mekaar. De retailbank van Deutsche Bank was trouwens het gevolg van een overname van het voormalige Crédit Lyonnais België.

De retailbank werkte met met een Belgische banklicentie, de andere via Duitsland.

Deutsche Bank gaat nu toch haar beide banken fuseren. Daarbij wordt technisch gezien de retailbank overgenomen door de bedrijvenbank en komt ze onder de Duitse banklicentie terecht.

Een eerste fase in die operatie is inmiddels afgerond. De retailbank Deutsche Bank NV is opgeslorpt door Deutsche Bank Europe GmvH Bijkantoor België. In een tweede fase, die in 2012 zal plaatsvinden, zullen de activiteiten van Deutsche Bank Europe GmbH Bijkantoor België opgaan in Deutsche Bank AG Bijkantoor België.

Door die fusieoperatie verhuizen de 310.000 Belgische klanten met 19 miljard euro aan vermogen mee. Behalve op het vlak van de beschermingsverandering zullen die trouwens niets merken van de overgang.

Ruimere garantie

De enige noemenswaardige wijziging betreft het depositogarantiestelsel. Als gevolg van deze fusie zal in de toekomst het Duitse depositogarantiestelsel van toepassing zijn op de deposito's van de cliënten van Deutsche Bank België.

Dit depositogarantiestelsel bestaat uit een wettelijk en een vrijwillig gedeelte waardoor de deposito's bijkomend beveiligd zijn. Het wettelijke deel beschermt de deposito's tot 100.000 euro per bank. Het vrijwillige deel legt daar een bijkomende bescherming bovenop tot een maximumbedrag per klant dat overeenkomt met 30% van het eigen vermogen van de bank. Hoe sterker de bank dus is, hoe hoger de bescherming uitkomt.

Voor de Belgische staat is dit een tegenvaller. Tot nog toe betaalde Deutsche Bank immers een verzekeringspremie aan de Belgische overheid voor de staatsgarantie. Straks wordt de premie richting Duitsland gestuurd.

JVG

Nu in het nieuws