Bart Martens (sp.a) pleit voor digitalisering jachtplannen

Bart Martens (sp.a) pleit voor digitalisering jachtplannen

Bart Martens (sp.a) pleit voor digitalisering jachtplannen

Print
Vlaams parlementslid Bart Martens (sp.a) wil werk maken van de digitalisering van de jachtplannen in Vlaanderen. Hij pleit er ook voor de arrondissementscommissaris meer bevoegdheden te geven om jachtverboden in te stellen in gebieden waar betwistingen over de jachtrechten blijven bestaan. Op die manier hoopt Martens een einde te kunnen maken aan disputen over jachtgebieden.

Om te kunnen jagen, moeten jachtrechthouders een jachtplan indienen bij de arrondissementscommissaris. Dat jachtplan moet een jachtgebied bestrijken van ministens 40 hectare aaneengesloten terreinen waarvan men de jachtrechten op zak heeft. Die jachtrechten worden vaak mondeling toegekend door de eigenaars van de betrokken percelen, legt Martens uit. Vaak kent een eigenaar aan meerdere jachtrechthouders het recht toe om te jagen, of weten erfgenamen nadien niet meer welke toezeggingen en contracten er werden afgesloten op de overgeërfde gronden. Jachtplannen worden ook op papier ingediend waardoor overlappen moeilijk kunnen nagegaan worden.

Geografisch informatiesysteem

Om problemen op vlak van overlappen structureel aan te pakken, investeerde de provincie Oost-Vlaanderen samen met de Hubertusvereniging Vlaanderen in een geografisch informatiesysteem waarbij de jachtplannen en kadasterplannen werden gedigitaliseerd. Volgens Martens bleken er in Oost-Vlaanderen liefst 400 overlappen tussen verschillende gebieden.

De Vlaamse socialist wil de digitalisering van jachtplannen in heel Vlaanderen gerealiseerd zien. Hij bereidt daarom een aanpassing van het Jachtdecreet voor. Daarbij moet ook de arrondissementscommissaris meer bevoegdheden krijgen om jachtverboden in te stellen in die gebieden waar de betwistingen over de jachtrechten blijven bestaan.

Belga

Foto TVG

.

Nu in het nieuws