Gezinsbond: "Geen overlastboetes onder de 16 jaar"

Gezinsbond: Geen overlastboetes onder de 16 jaar

Gezinsbond: "Geen overlastboetes onder de 16 jaar"

Print
De Gezinsbond, het Vlaams Kinderrechtencommissariaat, het Minderhedenforum, de Vlaamse Jeugdraad, Welzijnszorg en een reeks jongerenorganisaties willen niet dat de gemeenten de mogelijkheid krijgen om overlastboetes op te leggen aan minderjarigen vanaf 14 jaar. Dat schrijven ze in een gezamenlijke brief aan de Kamercommissie Binnenlandse Zaken.

Momenteel is die leeftijd nog 16 jaar. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken bespreekt woensdag een reeks voorstellen van Open Vld, CD&V en N-VA om die leeftijd op 14 jaar te brengen. De sp.a wil die grens onder impuls van de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens (sp.a) zelfs op 12 jaar brengen. Ondertussen bepaalt het regeerakkoord van Di Rupo I dat de leeftijd moet worden verlaagd tot 14 jaar.

De Gezinsbond en co gaan hiermee niet akkoord. "Dit is een radicale breuk met het jeugdbeschermingsrecht en met het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Volgens beide documenten ligt de strafrechtelijke meerderjarigheid op 18 jaar. In heel extreme gevallen kan die grens op 16 jaar worden gebracht volgens de jeugdbeschermingswet, maar niet lager. Kinderen zijn geen minivolwassenen, maar moeten vanuit hun eigenheid worden benaderd", zo luidt het.

'Geen onverdraagzaamheid tegen minderjarigen'

"De voorstellen die nu voorliggen maken minderjarigen onder de zestien jaar feitelijk strafbaar", zo gaan de organisaties verder. Ze betogen dat "onbetamelijk gedrag van minderjarigen beteugeld moet worden", maar "onverdraagzaamheid tegen minderjarigen mag absoluut niet geïnstitutionaliseerd worden".

De organisaties willen verder dat het parlement duidelijk in de wet zet wat overlast precies is. "Nu vullen de gemeenten dat zelf in en daardoor kan iets strafbaar zijn in gemeente A, maar niet in gemeente B. Soms zijn er zelfs verschillen binnen dezelfde gemeente". Ze vragen dat ze hun visie mogen komen toelichten in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken.

Insiders achten het niet waarschijnlijk dat de voorstellen woensdag al worden goedgekeurd. Sommige partijen willen immers eerst het advies van de Raad van State vragen.

Meer over deze discussie vindt U op de expertenpagina van John De Wit.

JDW

Nu in het nieuws