Hilde Vautmans unaniem verkozen tot voorzitster Open Vld Vrouwen

Hilde Vautmans unaniem verkozen tot voorzitster Open Vld Vrouwen

Hilde Vautmans unaniem verkozen tot voorzitster Open Vld Vrouwen

Print
De Raad van Bestuur van Open Vld Vrouwen heeft gewezen Kamerfractieleider Hilde Vautmans met eenparigheid van stemmen verkozen tot nieuwe voorzitster. Vautmans neemt de fakkel over van Claudine Curran die de liberale vrouwenbeweging vier jaar heeft geleid.

"Claudine heeft de verdienste om intern een sterk netwerk te hebben uitgebouwd en de genderthema's op de agenda van de partij te hebben gezet. (...) Maar ook na jaren strijd van de vrouwenbeweging blijft er heel wat werk op de plank", beklemtoont Hilde Vautmans.

Ze verwijst onder meer naar het feit dat er nog altijd geen sprake is van gelijk loon voor gelijk werk en dat het glazen plafond nog steeds niet verbrijzeld is. Voor Vautmans heeft het gebrek aan gelijke kansen vaak te maken met heel concrete beleidskeuzes. "Zo blijft het schrijnend gebrek aan flexibele kinderopvang in Vlaanderen heel wat vrouwen parten spelen om hun loopbaan te ontwikkelen".

Hilde Vautmans is zeer tevreden dat Open Vld twee sterke vrouwen afvaardigt in de nieuwe federale regering, waarin de vrouwen met zes op 19 nog steeds ondervertegenwoordigd blijven: "Met Annemie Turtelboom en Maggie De Block leveren we twee no-nonsensevrouwen voor wie de inhoud primeert." Maar uit de reacties op het aantreden van Maggie De Block als staatssecretaris blijkt dat het geen evidentie is dat vrouwen op hun merites worden beoordeeld. "Duidelijk nog veel werk aan de winkel", besluit ze.

Nu in het nieuws