FDF stapt uit de MR-fractie in de Kamer

FDF stapt uit de MR-fractie in de Kamer

FDF stapt uit de MR-fractie in de Kamer

Print
FDF stapt uit de MR-fractie in de Kamer, waar de drie FDF'ers tot op vandaag deel van uitmaakten ondanks het feit dat de Fédéralistes Démocrates Francophones in september scheidden van de MR. Dat zegt FDF-voorzitter Olivier Maingain.

"We hebben de fractieleider geschreven dat we uit de fractie stappen. We willen niet langer deel uitmaken van een fractie die een akkoord steunt dat wij verwerpen", verklaarde Maingain.

FDF telt drie Kamerleden, zodat de MR-fractie voortaan nog 15 leden zal tellen. De partij van Maingain verliet de MR in september als gevolg van het akkoord over de splitsing van BHV. Hoewel de peiling niet aan de verwachtingen voldoet, vindt Olivier Maingain "dat het tijd was om de MR te verlaten, die ons begon te verstikken". Het komt er nu op aan te bewijzen dat FDF in staat is om zich te herstructureren, aldus nog Olivier Maingain.

De toekomst zal moeten uitwijzen of 19 regeringsleden gerechtvaardigd waren, maar de akkoorden die Elio Di Rupo heeft gesloten, zullen geen communautaire vrede brengen, voorspelt hij.

Nu in het nieuws