Asbestopslag bij Van Gansewinkel

Afvalophaler en verwerker Van Gansewinkel heeft een milieuvergunningsaanvraag Klasse I ingediend bij de deputatie van Vlaams-Brabant, voor het opslagen van 40 ton asbesthoudende producten afkomstig van golfplaten, leien, betonbuizen en isolatiemateriaal. De opslag gebeurt op een terrein aan de Industriestraat 15 in Kampenhout-Sas, vlakbij de plek waar een ander bedrijf een verbrandingsoven wil bouwen

Juliaan Deleebeeck

Bert Francois van actiecomité Kampenhout-Sas Ademt:”Materialen die asbest bevatten mogen enkel door gespecialiseerde firma's verwerkt worden. Tot zover kunnen we dus begrip opbrengen voor de aanvraag van Van Gansewinkel. Maar wat ons ronduit choqueert, is dat Van Gansewinkel dat asbesthoudend materiaal wil opslaan in de onmiddellijke nabijheid van woonwijken. Bij manipulatie van het materiaal of bij brand kan er veel schadelijk stof vrijkomen."

Op www.kampenhoutsasademt.be kan je een bezwaarschrift downloaden en vind je alle bijkomende uitleg. "Maar er is wel haast bij", waarschuwt Bert Francois. "Op 9 december is het openbaar onderzoek al afgelopen."

Schepen van Milieu Gwenny De Vroe (Open VLD) zegt dat de gemeente doet wat haar wettelijk opgelegd wordt. ”Wij voeren alleen het openbaar onderzoek en wachten ook het advies af van onze milieuraad. Het is de deputatie die beslist.”

JD

Aangeboden door onze partners

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Jobs in de regio