Kapellenblok wordt twee keer zo groot

Print
Herentals - Het Herentalse schepencollege heeft aan de IOK de opdracht gegeven om met de eigenaars van de gronden in de groene zone achter de Kapellenblok te onderhandelen over een sociale verkaveling voor zo'n 150 woningen.
Met de grote verkaveling in het projectgebied 'Kapellenblok' snijdt de stad Herentals het laatste grote stuk bouwgrond op haar grondgebied aan, nu ook aan 'De Roest', aan de Peerdsbosstraat, alles in gereedheid wordt gebracht om ook daar tientallen woningen te bouwen.

De oppervlakte van de verkaveling bedraagt meer dan 6 ha, dat zijn zo'n 13 voetbalvelden. Zal zich uitstrekken van vlak achter de huidige sociale woonwijk Kapellenblok in de richting van de Schoutenlaan en omliggende de natuurgebieden van de Netevallei naar Snepkensvijver toe. De voornaamste grondeigenaars zijn het Herentalse OCMW, de kerkfabriek en enkele privé-eigenaars.

"Er was al eerder de wil om daar een verkaveling te organiseren", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening en van Leefmilieu Mien Van Olmen (CD&V), "maar omdat de IOK recent een stuk grond van een privé-eigenaar heeft kunnen kopen, kan er nu van de stad uit een impuls gegeven worden om die grote lap bouwgrond te ontwikkelen."

Ook appartementen De stad wil de nieuwe woonwijk zo dicht mogelijk bij de Kapellenblok laten beginnen en de woondichtheid afbouwen naarmate de bebouwing het achterliggende natuurgebied nadert. "Daar zouden passiefhuizen kunnen komen: duurzaam bouwen dat aansluit bij de natuur. Het aanpalende woonuitbreidingsgebied (zie kaart) van aan de Zandkapel tot aan de Schoutenlaan blijft groengebied", verzekert Mien Van Olmen.

Omdat de nieuwe verkaveling in het kleinstedelijk gebied ligt, mogen er 25 wooneenheden per hectare worden gebouwd, in totaal zo'n 150 huizen. "Maar dat zal moeilijk te realiseren zijn zonder er een paar appartementen aan toe te voegen", aldus de schepen. "Aansluitend op de Kapellenblok en/of de Lichtaartseweg kunnen er meergezinswoningen komen." Het schepencollege wil dat 20 procent van de kavels bestemd worden voor sociale woningbouw.

Lichtaartseweg De ontsluiting van het gebied is een heikel punt. Die moet volledig langs Lichtaartseweg, iets voorbij het kerkhof, waar nu een wegeltje de velden en bossen indraait. "Er is geen andere optie. De Rozenstraat mag niet gebruikt worden om de verkaveling in-en uit te rijden", verzekert Mien Van Olen. "Alleen de brandweer en fietsers mogen langs daar."

#Rozenstraat, Herentals# Marc HELSEN
Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio