N-VA wil federale ministers verplichten tweetalig te zijn

N-VA wil federale ministers verplichten tweetalig te zijn

N-VA wil federale ministers verplichten tweetalig te zijn

Print
Nu een nieuwe federale regering nog maar een kwestie van dagen is, dient N-VA-Kamerlid Ben Weyts een wetsvoorstel in dat federale ministers verplicht het Nederlands en Frans machtig te zijn. De Vlaams-nationalist vraagt de plenaire Kamer later op de dag het voorstel hoogdringend te behandelen.

Aangezien ministers grondwettelijk gezien tot de openbare ambtenaren worden gerekend en federale ambtenaren tweetalig moeten zijn, mag van een federaal ministers hetzelfde worden verwacht, meent Weyts.

Voorbeeldfunctie

"Van iemand met een voorbeeldfunctie in een federaal land zou men bovendien wel mogen verwachten dat die minstens de twee grootste landstalen naar behoren beheerst. Als men van een ambtenaar of van een winkelbediende in Brussel de tweetaligheid eist, mag men dat toch ook eisen van een minister of staatssecretaris", stelt de N-VA'er.

Zijn wetsvoorstel bepaalt dat federale bewindslieden dezelfde taalkennis moeten hebben van een federaal ambtenaar van het tweetalig kader. Aangezien door hun benoeming op zich al het vermoeden bestaat dat ze tweetalig zijn, hoeven ze in principe geen taaltest af te leggen.

Taalexamen

Weyts' voorstel voorziet wel dat het vermoeden op verzoek van een parlementslid kan worden weerlegd. Indien de Raad van State dan oordeelt dat er aanwijzingen bestaan dat het betrokken regeringslid niet over de vereiste taalkennis beschikt, moet die toch een taalexamen afleggen.

MEEST RECENT