Kamer verstrengt procedure voor medische regularisatie asielzoekers

Kamer verstrengt procedure voor medische regularisatie asielzoekers

Kamer verstrengt procedure voor medische regularisatie asielzoekers

Print
De plenaire Kamer heeft donderdagavond het licht op groen gezet voor een wetsontwerp dat de procedure voor medische regularisatie - artikel 9ter in het vakjargon - strenger maakt. Er waren 109 stemmen voor. Het Vlaams Belang stemde tegen, de groenen onthielden zich.

Het ontwerp komt er omdat er nu teveel misbruik wordt gemaakt van de procedure. Sinds begin dit jaar waren er zo'n 8.000 aanvragen voor medische regularisatie, tegen amper 7.000 aanvragen voor een regularisatie op humanitaire gronden. De hoge cijfers hebben te maken met het recht op OCMW-steun en een tijdelijk verblijfsrecht zodra de aanvraag tot medische regularisatie ontvankelijk verklaard is.

Misbruiken beter filteren

De nieuwe regeling moet de misbruiken beter filteren. Zo dient de aanvrager naast het gestandaardiseerde medische getuigschrift ook over een getuigschrift te beschikken dat niet ouder is dan drie maanden. De geneesheer - een ambtenaar-gemeesheer of een erkende geneesheer - kan een aanvraag ook onmiddellijk afwijzen indien er geen sprake is van een ernstige ziekte die aanleiding kan geven tot bescherming in uitvoering van 9ter.

Tot slot worden ook alle dossiers uit de procedure voor medische regularisatie gelicht van de mensen die intussen een verblijfsmachtiging hebben bekomen, bijvoorbeeld in het kader van een regularisatie omwille van humanitaire redenen (9bis).

De regularisatie kan ook worden geweigerd indien de aanvrager zonder reden niet verschijnt op een oproeping bij de geneesheer.

MEEST RECENT