De Lijn: "Correct gehandeld bij aankoop 13 trams"

De Lijn: Correct gehandeld bij aankoop 13 trams

De Lijn: "Correct gehandeld bij aankoop 13 trams"

Print
De Lijn is het niet eens met de stelling van het Rekenhof dat ze fouten heeft gemaakt bij de aankoop van dertien lagevloertrams voor 32,6 miljoen euro.

"Wij denken dat we wel gehandeld hebben volgens de geest van de wet", reageert woordvoerder Tom Van de Vreken. "We verschillen duidelijk in de juridische interpretatie." Al is het eindverslag nog niet bij de vervoersmaatschappij aanbeland.

Concurrentie

Het Rekenhof hekelde donderdag dat De Lijn in 2009 dertien trams heeft aangekocht zonder de concurrentie te laten spelen, wat in strijd is met de mededingingsregels. Bovendien organiseerde noch De Lijn, noch de Vlaamse regering een kostenbatenanalyse van de financiering, aldus het Rekenhof.

Maar daar is De Lijn het niet mee eens. "We hebben wel degelijk een kostenbatenanalyse gemaakt, maar dat kon natuurlijk pas toen we prijzen hadden", verduidelijkt de woordvoerder. Voor de overwogen alternatieve financieringsvorm - huren in plaats van kopen - was er echter nog geen precedent in Vlaanderen, waardoor dat enige tijd op zich heeft laten wachten.

Bovendien heeft de aankoop van de dertien omstreden trams een unaniem positief advies gekregen van de Inspectie van Financiën én van de raad van bestuur van De Lijn. In die raad van bestuur zetelen ook regeringscommissarissen, merkt Van de Vreken fijntjes op.

Tot slot geeft de woordvoerder nog mee dat De Lijn "heel binnenkort" een nieuwe bestelling zal plaatsen voor 88 trams. Naar dat contract dingen vier leveranciers, dus de concurrentie speelt wel degelijk, luidt het nog.

Archiefbeeld tram De Lijn

Lees ook: De Lijn maakte zware fouten bij aankoop lagevloertrams

MEEST RECENT