Overheid nog werk inzake rechten van personen met een handicap

Print
Heist-op-den-Berg - GRIP presenteert schaduwrapport over Belgische implementatie VN-Verdrag
GRIP vzw (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap) stelt op 1 december haar schaduwrapport voor over de Belgische implementatie van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. De burgerrechtenorganisatie ziet wel inspanningen van de Belgische overheden, maar uit ook haar bezorgdheid op vijf domeinen: onderwijs, arbeidsmarkt, persoonsgebonden financiering, beeldvorming en internering. Evenveel ervaringsdeskundigen vertellen hun persoonlijk verhaal.

SCHOOL

Annemie heeft een zoon met het Downsyndroom die ze gewoon onderwijs wil laten volgen, maar kan zijn inschrijvingsrecht niet waarmaken. Verschillende scholen weigeren hem: zij zeggen onvoldoende draagkracht te hebben om zoon Gerben op te nemen. De wetgeving voorziet niet in de juiste criteria voor draagkrachtafweging, dus heerst er willekeur. Gerben gaat noodgedwongen naar het buitengewoon onderwijs en wordt zo uit zijn nabije omgeving gerukt, tegen wil en dank buiten de samenleving gesteld waarvan hij deel wil uitmaken. Het is een voorbeeld van hoe de VN-regels in de praktijk vaak dode letter blijven en België en Vlaanderen nog te vaak segregatie in de hand werken in plaats van inclusie na te streven.

ARBEIDSMARKT

Vergelijkbare verhalen horen we bij Patrick, die ondanks de vooroordelen rond zijn fysieke beperking gelukkig wel een plek vond op de arbeidsmarkt, en bij Monique, een blinde vrouw die bij de VRT wel een journalistenstage mocht lopen, maar er geen contract kreeg. Zij stelt met GRIP vast dat personen met een handicap in de beeldvorming zwaar ondervertegenwoordigd blijven.

GEVANGENIS

Rolstoelgebruiker Eddy wacht al jaren op een vorm van directe financiering (persoonsgebonden budget) om zelf zijn leven te kunnen organiseren, ook een VN-recht en al tien jaar beloofd in een Vlaams decreet van de minister van Welzijn. En wat te zeggen van Jacqueline? Haar volwassen zoon heeft te kampen met paranoïde schizofrenie en verblijft al jaren in een Gentse gevangenis, een totaal onaangepaste omgeving voor zijn ziekte. De Liga voor Mensenrechten bevestigt deze gedwongen internering, waarvoor België al streng werd veroordeeld door het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling en Bestraffing.

GRIP presenteert nu zijn rapport omdat op het op 3 december de Internationale Dag van Personen met een Handicap is en het VN-Verdrag op 13 december zijn vijfde verjaardag viert. GRIP formuleert kritische vragen en geeft beleidsaanbevelingen die als input zullen dienen voor het VRPH-Comité om dat overheidsrapport te beoordelen. Het schaduwrapport kwam tot stand via een projectgroep en open fora, waaraan zowel academici als ervaringsdeskundigen deelnamen.

Raadpleeg zeker Achtergrondinformatie over het schaduwrapport, gelinkt aan de website www.gripvzw.be. Neem ook een kijkje op de campagnewebsite voor het VN-Verdrag: www.gelijkerechten.be.

pierre anthonissen
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio