Aantal werklozen blijft dalen in Vlaanderen

Vlaanderen telt eind november 186.424 niet-werkende werkzoekenden, een daling met 4,8 procent (-9.346) ten opzichte van november 2010. Vandaag is nog 6,35 procent van de Vlaamse beroepsbevolking werkloos, al neemt het dalingsritme van de voorbije maanden gas terug.

jrosquin

"De recessievrees begint zich nu ook af te tekenen in onze werkloosheidstatistieken", meldt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters donderdag.

Allochtone werkloosheid stijgt

De allochtone werkloosheid stijgt met 1,3 procent, terwijl de autochtone werkloosheid daalt met 6,6 procent. Vlaanderen telt 46.377 allochtone werkzoekenden. Demografie en migratie verklaren volgens Muyters mee de toename van de allochtone werkloosheid.

Opnieuw zijn er in Vlaanderen meer mannelijke (95.678) dan vrouwelijke (90.746) werkzoekenden. Voor de crisis waren er steevast meer vrouwen dan mannen werkzoekend, maar dat keerde doordat mannen vaker werken in de conjunctuurgevoelige industrie.

Aantal kortdurige werkzoekenden daalt

De groep zeer langdurig werkzoekenden (langer dan 2 jaar werkloos) daalt met amper 0,9 pct, terwijl de groepen die minder dan een jaar en 1 tot 2 jaar werkzoekend zijn, dalen met respectievelijk 3,6 pct en 13,9 pct. Ook deze beweging is conjunctuurgebonden: de crisis deed aanvankelijk het aantal kortdurige werkzoekenden oplopen.

Het herstel dat volgde, vertaalde zich in een snel teruglopende kortdurige werkloosheid, terwijl het aantal werkzoekenden met een werkloosheidsduur van 1 tot 2 jaar nog steeg. Een jaar later dikte de groep aan die 2 tot 3 jaar werkzoekend was, enzovoort.