De Lijn maakte zware fouten bij aankoop lagevloertrams

De Lijn maakte zware fouten bij aankoop lagevloertrams

De Lijn maakte zware fouten bij aankoop lagevloertrams

Print
De Lijn heeft in 2009 zware fouten gemaakt toen ze dertien lagevloertrams bestelde voor een totaal bedrag van 32,6 miljoen euro. De vervoersmaatschappij heeft die bestelling geplaatst zonder vooraf de concurrentie te laten spelen, oordeelt het Rekenhof donderdag. Dat is in strijd met de Europese concurrentieregels en het gelijkheidsbeginsel.

Kern van de zaak is de aankoop van dertien nieuwe trams in 2009. Om de verouderde trams tijdig te kunnen vervangen, hadden die eigenlijk al in 2007 besteld moeten zijn. De Vlaamse regering besloot echter voor een alternatieve financieringsvorm te gaan, waardoor het dossier tijdelijk is stilgelegd.

Door die vertraging werd in 2009 een lot van dertien trams "op het beëindigde leveringscontract 255 geënt en besteld, voor een geraamd bedrag van 32,6 miljoen euro", aldus het Rekenhof. Dat betekende echter dat De Lijn "die opdracht buiten elke mededinging onderhands heeft toegewezen", wat indruist tegen de Europese concurrentieregels en het principe van gelijke behandeling.

Geen kosten-batenanalyse

Maar er is meer. Over de gekozen alternatieve financieringsvorm heeft immers "noch de Vlaamse regering, noch De Lijn" een kosten-batenanalyse uitgevoerd. Ook een inschatting van de bijhorende risico's kwam er niet, én het rammelde in de planning en timing voor de levering, aldus het Rekenhof.

Een en ander bracht bovendien extra kosten met zich mee, zoals bijkomende revisie- en onderhoudskosten aan de niet tijdig vervangen maar verouderde PCC-trams. De reizigers hadden dan weer te kampen met nadelen op vlak van comfort, toegankelijkheid en capaciteit, besluit het Rekenhof nog.

Archiefbeeld tram van De Lijn

Lees ook: De Lijn: "Correct gehandeld bij aankoop 13 trams"

MEEST RECENT